𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐀 π†πŽπŽπƒ ππˆπ†π‡π“!

I͑͜ c͑͜a͑͜n͑͜ g͑͜i͑͜v͑͜e͑͜ y͑͜o͑͜u͑͜ c͑͜r͑͜e͑͜d͑͜i͑͜t͑͜s͑͜ f͑͜o͑͜r͑͜ m͑͜y͑͜ s͑͜u͑͜c͑͜c͑͜e͑͜s͑͜s͑͜

B͑͜u͑͜t͑͜ I͑͜ o͑͜w͑͜n͑͜e͑͜d͑͜ a͑͜l͑͜l͑͜ t͑͜h͑͜e͑͜ m͑͜a͑͜s͑͜t͑͜e͑͜r͑͜s͑͜ t͑͜o͑͜ m͑͜y͑͜ f͑͜a͑͜i͑͜l͑͜u͑͜r͑͜e͑͜s͑͜

I can give you credits for my success

But I owned all the masters to my failures.

I used to be a seed of Adam

But now I sow seeds on the soils of Adam

I guess you know the second Adam

And that’s no coincidence

Someone feels like I’m trying to rhyme

I’m sorry beloved!

My flow got no rhythms

Because you’re off beat.

(more…)